Ansatte

 


Vemund startet på saga i 2004 som
daglig leder. Eier 50% av Hallingsag.
 

Øystein startet saga i 1995. Arbeider
som sagmester og eier 50% av Hallingsag.
 

 

 

   
Kristof startet på saga i 2008. Arbeider
mest med høvling. 
Lukas startet på saga i 2013. Han er som
poteten og kan brukest til det meste.