Grove takåser


Takåser og
laftetømmer

Takåser og spetahimling

 Tørking av
takåser

 Takåser saget på 16 kanter,
lik diameter i begge ender.

 
Laftetømmer
 Tørking av
laftetømmer

 
Høvling av laftetømmer
 
Grovhøvla laftetømmer
 
Grov firkant
på tørking.
 
Grov firkant brukt til
rekkverkstolpe.
 Grov firkant brukt
som søyle til bæring.

 
Grov firkant brukt
som søyle til bæring.

Grov firkant brukt
som gjerdestolp.

 
Eit eksempel på gjerde.
 
Gjerde av 3" x 8".
 
Gjerde av 3" x 8".
 Rekkverk med grove stolper.

 
Villmarkspanel


 
Fresing av villmarkspanel.

 
Kanten har en liten
naturlig bue.

 
Panel fra Hallingsag.

 
Sprekkpanel

 
Panel fra Hallingsag.


V-fas m/not og fjør.


3" lafteplank m/not og fjør.

3" laftekledning

Panel fra Hallingsag.


Panel m/skrå kant

30cm brei sprekkpanel.

30 cm brei og 3,5cm
 tykk laftepanel.

Spetapanel m/profil og
 laus underligger.

12 cm brei list m/perleprofil.

Montering av tørke

Montering av tørke.

5500m 2" x 14" klar
for tørking.
 
3000m 2" x 14" klar
for levering.

 
3 stk Cat hjullastere.

 
Kara Master


Saging av grovtømmer.


Spesialtransport


Takåser på 12,5m


Saging av takås, 12,5m


Margskjæring av takås,12,5m


Margskjæring av takås, 12,5m


Vi har mye fin bark for salg

Hogging av hon

Innkjøring av tømmer

Lasting av laftetømmer

Utkjøring av laftetømmer

Lasting av plank